Lege-Oharra

DATU OROKORRAK

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluaren arabera, honako datu hauek dauzkazu eskura:

(Enpresaren izena) (enpresaren helbide fiskala) kalean dago helbideratuta , IFKrekin (dagokion zenbakia). (Erregistro hori zein hiritan dagoen) Merkataritza Erregistroan inskribatuta, liburukia (dagokion zenbakia), folioa (dagokion zenbakia), orria (dagokion zenbakia), inskripzioa (dagokion zenbakia).

Webgunean (enpresaren webgunea) informazio-eduki batzuk daude (webgunearen edukia edo jardueraren azalpena).

Helburu nagusia da bezeroei eta, oro har, jendeari enpresari eta eskaintzen diren produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa ematea (hori alda daiteke enpresak egiten duen jardueraren arabera).

 

ERABILERA-BALDINTZAK

Webgune honetara sartzeko eta hura erabiltzeko baldintzak indarrean dagoen legeriaren eta fede onaren printzipioaren araberakoak dira, eta erabiltzaileak webgunea ondo erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Ez da onartzen legearen, eskubideen edo hirugarrenen interesen aurkako jokabiderik.

(Enpresaren web orria) ren erabiltzailea izateak esan nahi du onartzen duela baldintza hauek irakurri eta onartu dituela, baita arlo honetan aplikatzekoa den legezko araudiak zabaltzen duena ere. Dena delakoagatik ez bazaude ados baldintza horiekin, ez jarraitu webgune hau erabiltzen.

Jakinarazpen eta/edo erreklamazio guztiek idatzizko jakinarazpenaren edo posta ziurtatuaren bidez baino ez dute balioko.

ERANTZUKIZUNAK

(Enpresaren izena) ez da arduratzen foroetan, sare sozialetan edo beste edozein hedabidetan biltegiratutako informazioaz eta edukiez, hirugarrenek edukiak zerbitzu-emailearen webgunean modu independentean argitaratzeko aukera izan dezaten.

Hala ere, SSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluak (enpresaren izena) konpromisoa hartzen du estatuko edo nazioarteko legedian, hirugarrenen eskubideetan edo moral eta ordena publikoan eragina izan dezaketen edukiak kentzeko edo, hala badagokio, blokeatzeko.

Era berean, enpresak ez du bere gain hartuko internautaren ordenagailuan instalatutako softwareak huts egiteagatik edo gaizki konfiguratzeagatik sortzen diren kalte-galeren erantzukizuna. Erabiltzailea Internetera konektatzen denean sortzen den gorabehera tekniko edo akatsen baten erantzukizuna baztertzen da. Era berean, ez da bermatzen webgunera sartzean etendurarik edo akatsik egon ez denik.

Era berean, (enpresaren izena) beretzat gordetzen du bere web-orrian dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, bai eta haren konfigurazioa edo aurkezpena ere, edozein unetan, inolako erantzukizunik bere gain hartu gabe.

Jakinarazten dizugu gure webgunean ikus dezakezun edozein prezio orientagarria baino ez dela izango. Erabiltzaileak prezioa zehatz-mehatz jakin nahi badu edo une honetan produktuak eskaintzarik badu eta eskaintza horretatik onura atera badezake, bere denda fisikoren batera joan beharko du (enpresaren izena).

 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

(Enpresaren izena) argitalpen digitalaren softwarearen gaineko eskubide guztien titularra da, bai eta barne hartzen diren edukiei dagozkien jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideen titularra ere, enpresa honen jabetzakoak ez diren produktu eta zerbitzu publikoen gaineko eskubideak izan ezik.

Webgune honetan argitaratutako materialak ezingo dira kopiatu edo argitaratu (enpresaren izena) (e) k idatzizko baimena eman ezean.

Webgunean jasotzen den informazio guztia (iruzkinak, iradokizunak edo ideiak) [enpresaren izena] (e) ri lagatakotzat joko da doan. Ezin da bidali horrela tratatu ezin den informaziorik.

(Enpresaren izena) ren jabetzakoak ez diren orrialde hauetako produktu eta zerbitzu guztiak beren jabeen marka erregistratuak dira eta gure enpresak halakotzat hartzen ditu. (Enpresaren izena) ren webgunean baino ez dira agertzen, informazioa sustatzeko eta biltzeko. Jabe horiek eurei dagokien informazioa aldatzeko edo ezabatzeko eska dezakete.

 

APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Baldintza orokor hauek Espainiako legeriak arautzen ditu. Webgunearekin edo bertan garatzen den jarduerarekin lotuta sor daitekeen edozein auziren kasuan, honako epaitegi hauek izango dute eskumena: (enpresari iristea errazen egiten zaion tokia, normalean bera kokatuta dagoen hiria izaten da), eta erabiltzaileak berariaz uko egingo dio legokiokeen beste edozein foruri.

 

Pribatutasun-Politika

 

Nor garen

Gure web-guneko helbidea hau da: https://www.bioalai.org.

 

Zer datu pertsonal biltzen ditugun eta zergatik biltzen ditugun

Inprimakiak

 

ARDURADUNA

Nork tratatzen ditu zure datuak?

 

 

BioAlai, Kontsumo Ekologikoaren Elkartea

 

BIOALA KONTSUMO EKOLOGIKOAREN ELKARTEA

Helbidea: Txalaparta kalea 19-21-23

Telefonoa: 945 26 38 31

Harremanetarako Posta: coordinación@bioalai.org

Datuak babesteko koordinatzailea: Bioalaiko koordinatzailea.

 

 

HELBURUA

Zertarako tratatzen dira zure datuak?

 

 

Elkartearen estatutu-helburuak betetzea da helburu nagusia, eta helburu horiek lortzeko egin beharreko lanak egin ahal izatea, bai eta legeak eskatzen dituen betebeharrei erantzutea ere.  

Zure kontsultak kudeatzea.

Elkarteari buruzko edukiak dituzten komunikazioak bidaltzea: abisuak, deialdiak, berrikuntzak. Estatutuaren helburuekin eta zure kontsultaren arrazoiarekin lotuta egongo dira beti.

Elkarteen jarduerak antolatzea eta dokumentatzea.

 

Zer datu mota tratatzen ditugu? Aztertzen ditugun datu guztiak arrisku txikikoak dira.  

  1. Datu pertsonalak (izena, abizenak, NAN, helbidea, kontaktua)
  2. Prestakuntza-jarduera bakoitzerako eskatzen diren datu espezifikoak.
  3. Banakako kontsultak ebazteko eskatzen diren datu espezifikoak.

 

 

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

 

Zerrenda amaitutzat jotzen denean amaituko da erregistro hori, eta legezko betebeharrak edo beharrezko dokumentu-historia betetzeko behar den epean gorde ahal izango dira datuak.

 

 

Kontaktua hasi duen arazoa ebazteko behar den denboran. Posta elektroniko bidezko kontsultak historian mantendu ahal izango dira geroko berrikuspenetarako.

 

 

 

LEGITIMAZIOA

Zergatik tratatzen dira zure datuak?

 

 

 

 

 

Datuak tratatzeko lege-oinarria informazio-motaren bat lehen aldiz eskatzerakoan ezarritako erlazioan oinarritzen da, eta kasu horietan kontsultaren baldintzen barruan baino ez dira erabiltzen

 

 

HARTZAILEAK

Zein hartzaileri jakinarazten zaizkio zure datuak?

 

 

Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, elkartearen zerbitzu-hornitzaileei izan ezik, legeak hala aginduta edo zure baimen esplizitua jaso ondoren.

 

 

 

 

ESKUBIDEAK

Zer eskubide erabil ditzakezu jakinarazi dizkiguzun datuei dagokienez?

 

 

Zure datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, bai eta informazio gehigarrian zehazten diren beste eskubide batzuk ere, “Arduraduna” atalean adierazitako helbidera zuzenduz.

 

Halaber, zure datu pertsonalen tratamenduak araudia edo pribatutasun-eskubideak urratzen dituela uste baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.

 

 

 

 

BABESA

Nola bermatzen dugu zure datuen babesa?

 

Zure datu pertsonalak babesteko konpromisoa hartzen dugu, neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokien bidez. Hala ere, sistema bat bera ere ez da erabat segurua; beraz, datuen segurtasun-politikak hobetzen eta eguneratzen jarraitzen dugu.

Ekipo informatikoak pasahitz seguruekin babestea.

Konfidentzialtasun-kontratupeko datu pertsonaletarako sarbide mugatua: lan-taldeak, boluntarioek eta zerbitzu-hornitzaileek.

Laguntza informatiko profesionala.

Datuak babesteko aholkularitza profesionala.

Posta-bidalketako sistema segurua.

 

Bazkideak eta onuradunak

Bioalaiko kide zarela erregistratzea.

Elkarteari buruzko edukiak dituzten komunikazioak bidaltzea: abisuak, deialdiak, berrikuntzak. Estatutuen helburuekin lotuta egongo dira beti.

Elkarteen jarduerak antolatzea eta dokumentatzea. Boluntariotza antolatzea.

Enkarguak kudeatzea. Urteko kuota kobratzea
Eguneroko kudeaketarako beharrezkoak diren barne-egiaztapenak (okerreko kobrantzak eta ez ordaintzeak zuzentzea, gorabeheren jarraipena egitea, arauak ez betetzea…)
Elkarte-baliabideen (errota, etab.) erabilera egokia egiaztatzea eta horren jarraipena egitea

Erregistratu zure baja.

Zure kontsultak kudeatzea.

  1. Bankuko datuak
  2. Elkartearekin izandako historia pertsonalari buruzko datuak
  3. Bajaren arrazoia
  4. (Garraiobidearen eskuragarritasuna, dieta mota)
  5. Boluntariotza kudeatzeko eskatzen diren datu espezifikoak (ordutegi-erabilgarritasuna, interesak, etab.)
  6. Enkargu bakoitzerako eskatzen diren datu espezifikoak
Zerrenda amaitutzat jotzen denean amaituko da erregistro hori, eta legezko betebeharrak betetzeko behar den epean, beharrezko dokumentu-historialean edo barne-zehapeneko egoeretarako ezarritako epean gorde ahal izango dira datuak.
Zerrenda horren amaiera adierazten duen dokumentuan agertzen diren oinarrizko datuen erregistroa ere gordeko da.
Bazkideak eta onuradunak

Bioalaiko bazkide edo onuradun izaten jarraitzen duen bitartean.

Baja emanez gero, zure datuak 6 urtez gordeko dira, indarrean dagoen araudia betez.
Zuzendaritza Batzordearen erabakiz Bioalaitik zigortuak/kanporatuak izan diren pertsonen identifikazio-datuak 10 urtez gordeko dira.
Bazkideen erregistro-liburu ofizialean.
Datuak tratatzeko lege-oinarria elkarteko kide egitean ezarritako kontratu-harremana da.
Datuak beste hartzaile batzuei lagatzearen helburuak beharrezkoa izan behar du elkartearen jarduerak garatzeko, eta haien pribatutasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen duen kontratu-harremanaren pean egingo da.
Bazkideak eta onuradunak

– Banku-erakundea – Urteko kuota kobratzeko: zure izen-abizenak eta kontu-zenbakia jakinarazten dizkizugu.

– Zerbitzu-hornitzaileak: hosting, Mailing Zerbitzua, etab.